Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Via Verda tècnics ofereix serveis d'enginyeria en els sector de l'agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

Mès de 24 anys d'experiència

Assessorem en les diferents fases d'un projecte o posada en marxa d'una activitat, reforma o ampliació.

Gestió i direcció d'obres i assistència en l'obtenció de les llicències d'obres o activitats i altres permisos.

Obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals, etc.

 

 

OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

  • Projecte d’urbanització.
  • Espais verds, parcs, places.
  • Carrils bici, camins rurals, accessos, murs de contenció, passeres, pistes forestals.
  • Plans especials urbanístics, projectes d’actuació específica.
  • Obres hidràuliques, pous, sistemes de reg agrícola, reg per urbanitzacions, polígons i particulars.

 Veure els últims projectes

 

.