caenfrderues

Client: Arda
Promotor: Lípidos de Santiga ( Lipsa ), Santa Perpètua de Mogoda
Projecte: Paisatgisme, de definició i especificació dels treballs de restauració paisatgística, jardineria i sistema de reg que desenvolupa les mesures correctores i de minimització d’impacte ambiental i integració visual i paisatgística. Sector industrial ubicat a la U.A. 14, del Pla General Municipal de Sant Perpètua de la Mogoda i sectors adjacents
Pressupost: 958.000 €
Any: 2.006