caenfrderues

Client: Ajuntament d’Agullana
Projecte: Urbanització de l’entrada del cementiri. Moviments de terres, sistema de reg, jardineria, clavagueram i obra de paleta.
Pressupost: 62.000 €
Any : 2004