caenfrderues

Client: Deplan
Promotor: Ajuntament de Bescanó
Projecte: Millores ambiental ribes de Ter. Mirador de la barca i zona can Batllori. Formació de mirador en voladiu, adequació de l’espai, moviments de terres i formació de pista verda, instal·lació de passeres de fusta, urbanització, il·luminació i paisatgisme.
Pressupost: 125.000 €
Any: 2008-2009